Konjunktuuriinstituudi värske uuring näitab, kuidas Eesti elanike piiriüleste ostude maht Lätist kasvas 2017. aastal märgatavalt. Kui 2016. aasta kohta ütles veel 21% vastanutest, et on Lätis alkoholi järel käinud, siis mullu oli piirikaubanduse harrastajaid üle kolmandiku ehk 35%, sh spetsiaalselt alkoholi ostmiseks Lätti sõitnute osakaal kasvas aastaga enam kui 2,5 korda.