Teemaks on dividendide ja intressimaksete maksustamine, mis võib viia üldse maksukohustuse mitte tekkimiseni juhul kui intressi või dividendi laekuvas riigis ei maksutata. See võib viia agressiivse maksuplaneerimiseni, kus Eestit võidakse ära kasutada.

Selle tõkestamiseks on mõeldud maksude vältimise direktiiv, mille Eesti peab oma seadustesse kirjutama 2018. aasta lõpuks.