“Eestil on üle võetud kõik kohustuslikud Euroopa Liidu maksudirektiivid. Me rakendame ka kõiki asjakohaseid OECD rahvusvahelise maksustamise põhimõtteid. Eestil ei ole ka lahtisi küsimusi Euroopa Liidu maksukäitumise töögrupis, kus liikmesriigid arutavad üksteise maksusüsteeme eesmärgiga välja juurida ja ära hoida kahjulikke maksurežiime," kirjutas ta.

“Eesti maksukorralduse seaduses on juba ammustest aegadest kirjas kaks olulist põhimõtet. Esiteks ei arvestata maksustamisel näilike tehingutega, vaid maksustatakse varjatud tehinguid. Teiseks makstakse tehingute sisu ja vormi vastuolu korral maksu nende tegeliku majandusliku sisu järgi. Neid põhimõtteid rakendatakse kõigi maksude suhtes. Kui Eestis näidatakse tuluna seda kasumit, mis Eestile ei kuulu, teeb maksuhaldur väga aktiivset koostööd teiste riikide maksuhalduritega, et välja selgitada, millisel riigil on tegelikult kasumi maksustamise õigus,” märkis ta.

“Alates 2016. aastast on Euroopa Liidu ühise pingutuse tulemusena tulumaksuseaduses ka eraldi säte, mis kordab üldist pettusevastast põhimõtet ka kasumimaksu kontekstis. See säte välistab ühemõtteliselt maksuvabastuste rakendamise olukorras, kus tehingu või tehingute ahela ainus või peamine eesmärk on maksueelise saamine. Käesoleva aasta lõpuks võtab Eesti üle veel ühe direktiivi, mis tuleneb OECD vastavast tööst, et välistada maksusüsteemide ebakõlast tulenevat võimalust kasumite topeltmittemaksustamiseks. Meil on Euroopa Liidu liikmesriigina kohustus ja valmidus see direktiiv üle võtta, kuigi risk, et Eestit kasutatakse sellise võimaluse ärakasutamiseks, on iseenesest väike,“ teatas ta.