Oma pikaajaliseks müügitulu kasvueesmärgiks on H&M seadnud 10-15%, ent seda latti pole suudetud viimased kaks aastat saavutada. Mullu 30. novembriga lõppenud neljandas kvartalis tuli koguni tõdeda, et kohalikus valuutas kahanes kolme kuu müük aastatagusega võrreldes -2%, mis jättis kogu 2017. fiskaalaasta käibe kasvu 4% peale.

Aastat kokku võttes põhjendas tegevjuht Karl-Johan Persson kehvasid numbreid moetööstuse kiire muutumisega. Selle taga on peamiselt digitaliseerumine, mis tingib vajaduse mõelda ning kohandada oma pakkumist järjest tempokamalt ja kujundab ümber konkurentsimaastikku. Vigu tunnistati ka varude juhtimisel, mis jättis osade toodete puhul ülejäägi liialt suureks ning tekitas teiste puhul puudujäägi.

Hennes & Mauritz tunneb tarbijate käitumise muutusi valusalt, sest ehkki aastate jooksul on investeeritud online poodide avamisele erinevatel turgudel, moodustab internetimüük kogukäibest 12,5%. Samal ajal aga on jätkatud agressiivselt ka füüsiliste kaupluste avamist, mille arv kerkis mullu 388 võrra (sh suleti 91 kauplust) 4739ni (viis aastat tagasi 2776). Online müük kasvab küll jõudsalt (tänavu vähemalt 25%) aga see ei suuda kompenseerida vähenenud külastuste arvu füüsilistes poodides, kus kuhjunud varud avaldavad survet kogu grupi marginaalidele ning kasumile.

Raskustest hoolimata otsustati dividendi mitte kärpida, makstes aktsionäridele 9,75 Rootsi krooni aktsia kohta. Küll aga käidi esimese hooga välja võimalus reinvesteerida see summa läbi uute aktsiate tagasi ettevõttesse, ent hiljem loobuti kavatsusest tehniliste ning ajaliste piirangute tõttu. Paratamatult jättis idee aga investoritele suhu halva maitse, sest nõnda saadeti välja signaal, et kasvu kiirendamiseks on vaja lisaressurssi ning paisunud võlakoorma tõttu võidakse vahendeid kaasata pigem uute aktsiate näol. Kahaneva müügi ja langevate marginaalide juures oleks aktsiate emissioonist kujunenud aktsiakasumile täiendav koorem, mis jääb riskina endiselt õhku rippuma.

Aasta algas raskelt

Kui osad lootsid, et äkki näeb H&M tänavu tunneli lõpus juba valgust, siis veebruari keskel toimunud strateegiapäeval tõdes H&Mi juhtkond, et aasta algas raskelt, kuna neljanda kvartali kõrged kaubavarud on kandunud esimesse kvartalisse, tingides toodete allahindlusi ja tuues kaasa keerulise esimese poolaasta. 2018. fiskaalaasta ärikasum peaks siiski juhtkonna sõnul näitama mõõdukat paranemist võrreldes 2017. aastaga, ent suuresti põhineb see lootusel, et astutud sammud hakkavad teisel poolaastal vilja kandma ja tarbijate tähelepanu suudetakse taas oma brändidele pöörata.

Ühe meetmena testitakse füüsiliste poodide puhul uut formaati, mis peaks tarbijate jaoks kogemust parandama, ent täpsemaid detaile veel ei avalikustatud, kuna kontseptsioon on varajases faasis ning laiemalt hakatakse seda poodidesse sisse viima 2019. fiskaalaasta teises pooles. Esile tõsteti veel tehisintellekti kasutamist, tuvastamaks trende ning prognoosimaks paremini nõudlust. Samuti tahab juhtkond varude ja müügitulu suhte tuua tagasi 12-14% peale (neljandas kvartalis 16,9%), kuid seda pigem 2019. fiskaalaastal.

Investeeringutes liigub tänavu suurem rõhk online poodide avamisele, kuna järgneva viie aasta jooksul oodatakse internetimüügi kasvu vähemalt 20% aastas ja sestap saab sellel olema grupi jaoks järjest tähtsam roll. Füüsilisi poode plaanitakse 2018. aastal avada kokku 390 aga selle kõrval suletakse küpsematel turgudel kokku ligikaudu 170 kauplust.

Juhtkonnal võib ettevõtte pööramiseks küll optimistlike ootustega tegevusplaan paigas olla, ent strateegia realiseerimine ning varude vähendamine võtab paar aastat aega. Arvestades varasemaid möödalaskmisi, suhtuvad investorid firma kasumiprognoosi mõnevõrra skeptiliselt ning ei kiirusta tõenäoliselt aktsiat ostma enne, kui pole näha reaalseid paranemise märke.