"Ma ei näe seda võimalust, et Rail Balticu projektiga ei mindaks edasi. Tahe kõigil kolmel riigil on tugev ühine. Kui töiselt mingid küsimused tekivad, tuleb need lahendada," vahendab ERR Uudised Ratase sõnu raadiouudistele.

Ratas selgitas, et Balti riikide vahel sõlmitud ja parlamentides heaks kiidetud koostöömemorandum ütleb täpselt ära, millised kohustused ja tööülesanded riikidel on.

„Me oleme kokku leppinud, ja Eesti parlament on andnud ka heakskiidu sellele, kuidas Rail Balticu suurprojekti ellu viia. Projekt liigub jõudsalt edasi. Kui peame kinni kokkulepetest ja täidame tööplaani, on lootust, et 2026. aastal algab liiklus uuel raudteel,“ märkis Ratas valitsuse pressiteate vahendusel.

Peaministrid arutasid pikemalt Euroopa Liidu päevakajalisi teemasid. „Käimas on kahed väga olulised läbirääkimised, mis mõjutavad tugevalt kõigi inimeste ja tegevusvaldkondade tulevikku: Ühendkuningriigi lahkumine ja järgmine mitme-aastane eelarve. Meie huvides on, et Euroopa Liidu ühine rahakott on pärast Brexitit võimalikult samas suuruses kui praegu, sest seda tõenäolisem on Euroopa Liidu ja Balti riikide ühiste prioriteetide rahastamine,“ selgitas Ratas.

Teine oluline ühisprojekt on Balti elektrisüsteemide lahti ühendamine Venemaast ning liitmine Euroopaga, et kindlustada Balti riikide energiajulgeolekut ja kaasajastada elektrivõrke. „Kevadel valmivad uuringud, mille tulemused ja järgnevad sammud arutame suve hakuks läbi. Seejärel algab töö Euroopa Liidust kaasrahastuse taotlemiseks veel käesoleval eelarveperioodil,“ märkis Ratas.