Maakohus andis pooltele aega täiendavate dokumentide ja tõendite esitamiseks septembri keskpaigani. Kohtuasi on maakohtus teisel ringil.

OÜ Best Idea esitas 2015. aasta 11. septembril Harju maakohtusse hagi, milles palus Kruudalt ja AS-il Rubla mõista solidaarselt välja 14 227 164 eurot, millest põhinõue on 8 531 305 eurot ja intress 5 695 859 eurot, samuti viivise põhinõudelt alates 10. septembrist 2015 kuni põhivõlgnevuse tasumiseni.

Lisaks taotles Best Idea Rublalt välja mõista 487 547 eurot, millest põhinõue on 400 000 eurot, intress 51 025 eurot ja viivis 36 523 eurot, samuti viivise põhinõudelt alates 10. septembrist 2015 kuni põhivõlgnevuse tasumiseni.