Majandusministeerium saatis eile ettevõtluse arendamise sihtasutusele käskkirja, millega nõutakse veidi üle 100 000 euro tagasimaksmist. Nõue puudutab EAS-i turismiarenduskeskuse programmi „Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine” raames ettevõtjatelt õppereisidel, koolitustel ja välismessidel osalemise eest küsitud tasu.