Juhtum leidis aset kaks aastat tagasi Narva läänepoolsel sissesõidul Tallinna maanteel asuvas Circle K tanklas. Viimase kauplusest väljunud mees läks, käes kaks hot dog´i, kohvitops ja moosipallid, oma auto suunas, kui libastus tankla pesula värava ees ning kukkus. Kiirabi viis mehe haiglasse, kus tal tuvastati nii ränk jalavigastus, et jalga tuli opereerida. Järgnes kipsi ja ortoosi kandmine rohkem kui kolme kuu vältel.

Mees leidis, et kuna juhtum toimus Circle K territooriumil libeda tee tõttu, vastutab ettevõte ka kahju tekitamise eest. Kahju koosneb saamatu jäänud tulust ja kuludest ravimitele. Tervisekahju tõttu oli ta töövõimetu 2015. aasta märtsist maini. Hageja kuue kuu keskmise töötasu oli 733,30 eurot kuus ehk saamata jäi 1466,66 eurot. Haigekassa maksis sellel perioodil töövõimetushüvitist 1027,05 eurot ja seda arvesse võttes jäi saamata kokku 439,61 eurot.

Lisaks sellele nõudis ta välja ka mittevaralist kahju, sest muidu terve ja iseseisev mees vajas peale tervisekahju tekkimist igapäevaselt abi. Kohtulahendist selgub, et mees tundis pidevalt tugevat valu ning tal olid suured raskused liikumisega. Tal on füüsiline ja hingeline valu seoses traumaga, mida põhjustasid korduvad valulikud operatsioonid ja protseduurid, ebamugavused igapäevases elus ja tööl. Mees leidis, et mittevaralise kahju mõistlik hüvitis saadud kehavigastuste ees moodustab 4473,81 eurot.

Kõigepealt jättis Viru maakohus mehe hagi rahuldamata, sest pole võimalik tõestada, et tankla esine oli tõepoolest libe. Seejärel kaebas mees asja edasi ringkonnakohtusse, kus otsustati selle aasta veebruaris, et tegelikult siiski võlgneb Cicle K talle osalise kahju hüvitamise.

Ringkonnakohus on seisukohal, et mehe nõue mittevaralise kahju hüvitise saamiseks on iseenesest põhjendatud, kuid mitte 4473,8 euro ulatuses, sest see ei vasta ühiskonna üldise heaolu tasemele ega hageja saadud tervisekahjustuse intensiivsusele. Ringkonnakohus leiab, et mõistliku mittevaralise kahju hüvitise suuruseks on praegusel juhul 500 eurot, millele lisandub töölt puudumisega kaotatud 439,61 eurot ehk kokku peab Circle K hüvitama mehele 939,61 eurot.