Viimastel aastatel jäämurdetöödeks eraldatud vahendid jäävad aastas 6,5 miljoni euro piirimaile. See summa arvestab nn pehme talve olusid, mil jäämurdmist ei toimu või toimub vähesel määral.

Enim mõjutab kulu suurenemist kütusekulu, mis võrreldes 2017. aasta tegeliku kuluga on prognoose arvestades 1,1 miljoni euro võrra suurem. Samuti avaldab kulude suurenemisele mõju jäämurdja Tarmo ja Eva-316 töötajate lisatasu merepäevade eest, EVA-316 avariijuhtumist tulenevalt kindlustuse omavastutus koos lisalaeva Protector kasutamisega ning EVA-316 kohustuslik dokiremont koos peamasinate hooldusremondiga.