"Riigieelarve strateegias on ette nähtud ka tulevikus astmeline edasiminek, et hoida palka konkurentsivõimelisena. Seda on vaja kindlasti sellepärast, et inimesed püsiksid organisatsioonis ja et inimesed ka tuleksid organisatsiooni. Olen rohkem kui kindel, et selline motivatsioonipaketi suurenemine suurendab noorte inimeste tahet ja motivatsiooni tulla päästjaks,“ ütles siseminister Andres Anvelt täna riigikogus arupärimisele vastates.

Päästeamet vaja eelarvepuudujäägist välja tuua

Siseministri pikem eesmärk on Päästeamet eelarvepuudujäägist välja tuua. Kui veel 2016. aastal hindas sõltumatu audit, et Päästeameti jätkusuutlikuks tegutsemiseks on kümne aasta jooksul vaja lisaraha 148,7 miljonit eurot, siis 2017. aastal kahanes puudujääk tänu lisarahastusele 111 miljonile eurole. 2018. aasta arvutusi alles tehakse.