Raudteetammi omanik OÜ Taavi on palganud Soraineni vandeadvokaadi Allar Jõksi end esindama, esitanud kohtule kaebuse majandus- ja taristuministeeriumi vastu ning kohus on asja ka menetlusse võtnud.

"Kohus on andnud tähtaja kuni 18.05.2018, et MKM ja raudteetammi omanik otsiksid võimalust vaidluse kohtuväliseks lõpetamiseks. Raudteetammi omanik on huvitatud kohtuvälisest kokkuleppest kuivõrd ei soovi takistada Riisipere-Turba raudteelõigu taastamist," kinnitas Jõks Ärilehele. Küll aga tundub seis olevat selline, et MKM ja Haapsalu ärimehed kokkuleppele ei saa ning aeganõudva kohtuvaidlusega hakkavad venima ka raudtee esimese etapigi ehitusplaanid.

Nimelt vastas MKM omalt poolt, et nad ei näe mingit põhjust, miks ministeerium peaks vaidluses järgi andma. "MKM on alati eelistanud ja eelistab ka edaspidi kohtuväliseid lahendusi. Antud juhul on küsimus, et MKM on teinud keelduva otsuse seada vaidlusalusele maale hoonestusõigus OÜ Taavi kasuks. Me ei näe selleks õiguslikku alust ega otstarbekust olukorras, kus riigikogu otsuse alusel on valitsus andnud ülesande Eesti Raudteele Turba-Riisipere uue raudtee ehitamiseks," edastas MKMi avalike suhete juht Rasmus Ruuda.

"Eesti Raudtee ei saa aga raudteed ehitada, kui tal puudub selleks vajalik hoonestusõigus, seetõttu oleks ebamõistlik seada kolmanda isiku kasuks hoonestusõigus raudtee ehitamiseks vajalikule maale. Nii hoonestusõiguse taotluse menetluses kui kohtule vastuses on MKM kõiki neid asjaolusid selgitanud, sh andnud OÜ Taavile ära kuulamise printsiibist võimaluse anda omapoolseid selgitusi taotluse menetlemisel. OÜ-d Taavi MKM-i selgitused kahjuks aga ei rahuldanud."

Eesti Raudtee peadirektor Erik Laidvee sõnul on aga raudtee rajamisega kulutusi tehtud. „Seoses Turba raudtee rajamisega oleme tänaseks kandnud kulutusi ja võtnud kohustusi üle 280 000 euro väärtuses. Praeguse seisuga on kogu projekti maksumus umbes 8,4 miljonit eurot," ütles Laidvee Lääne Elule.

Vaidlus riigiga on tulenenud sellest, et valitsus tahab ehitada Haapsalu raudteed esimeses etapis Riisiperest Turbani, mis maksaks 8 miljonit eurot. Raudteelõigul planeeritavad tööd teostatakse selliselt, et hiljem oleks võimalik suurte ümberehitustöödeta raudteed Haapsalu suunas edasi ehitada. OÜ Taavi erastas aga 52 kilomeetri pikkuse raudteelõigu aastal 1997 hinnaga 5200 krooni. Väidetavalt on nüüd firma küsinud raudteest järelejäänud muldkeha eest ministeeriumilt 2 miljonit eurot, Aarne Taal seda aga ei kinnitanud.