Eesti toetab peaminister Jüri Ratase sõnul Euroopa Komisjoni püüdlusi saavutada USA-ga praegu kehtiva ajutise erandi asemel püsiv erand tollitariifides.

„Pikemaks eesmärgiks võiks olla näiteks piiratud kaubanduslepe USA-ga, aga sellegi eeltingimus on püsiv erand Euroopa Liidu terase- ja alumiiniumikaupadele,“ ütles ta.

Päevakajalistest tulitavatest teemadest oli kõne all ka Iraani tuumaleppe tulevik. „Euroopa Liidus valitseb üksmeel, et jääme tuumaleppele truuks seni, kuni Iraan ise seda austab. Tegu on olulise rahvusvahelise leppega, mille eesmärk on tuumarelvade leviku tõkestamine,“ märkis Ratas.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk kutsus täna algava Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani tippkohtumise eelõhtul Euroopa Liidu juhid kokku, et arutada läbimurdelise innovatsiooni ja digitaalse arengu toetamist, sest Euroopa on investeeringute mahult ja ettevõtlikkuselt maha jäämas USA-st ja Aasiast.

Euroopa Liit vajab innovatsiooni, mis muudab tippteaduse täiesti uuteks toodeteks ja teenusteks, loob uusi turge ja ärimudeleid ning lahendab suuri ühiskondlikke probleeme meditsiinis, liikuvuses, uute energiaallikate kasutusele võtus ja paljudes teistes valdkondades.

„Mul on hea meel, et innovatsioon ja digitaalne areng on pärast Tallinna digitippkohtumist kogu Euroopa Liidu südameasjad,“ tõdes peaminister.

Tänase tippkohtumise eesmärk on süstida uut energiat Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani riikide suhetesse. Arutelude kesksed teemad on ühenduvus kõige laiemas tähenduses ehk nii transpordi-, energia- ja digitaalsed ühendused kui ka inimestevahelised ühendused ning õppimisvõimalused.

Lisaks pühendutakse rände ja julgeoleku küsimustele, mis nõuavad samuti ühiseid jõupingutusi.

Ratas kohtub Sofias eraldi Makedoonia peaminister Zoran Zaeviga ja Albaania peaminister Edi Ramaga, kellega arutab riikide reforme ja püüdlusi teel Euroopa Liitu.