Eestis on juba praegu järjest rohkem inimesi, kes on iseendale tööandjad. Takso- ja kullerteenuste pakkumisest alguse saanud trend levib digiplatvormide kiire arenguga ka teistesse valdkondadesse, olgu selleks siis ärinõustajad või raamatupidajad. „Suurfirmade osakaal väheneb ning iseseisvate üksikisikutest teenuseosutajate osakaal kasvab,” selgitab arenguseire keskuse juht Tea Danilov tööturul toimuvat. Keskus otsib tööturu seire projekti raames märke arengust, mis võib 5–15 aasta jooksul valdavaks muutuda. Danilov tunnistab, et sageli põrkuvad nad arvamusega, et see ei ole oluline, vaid marginaalne teema. Nagu näiteks OÜ-tamine. „ Jah, see ongi praegu marginaalne, aga maailmas toimuv näitab, et olukord muutub kiiresti,” kinnitab ta.