Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni 31. mai otsusele noteeritakse Tallinna Sadama kuni 263 000 000 aktsiat nimiväärtusega 1 eurot.

Pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud, pakkumise õnnestumise korral on pakutavad aktsiad kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris ja pakkumise õnnestumise korral on tingimuslik aktsiakapitali suurendamine Äriregistris registreeritud, teatas börs.

Emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta. Seisuga 12.06.2018. a on mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt on 263 000 000 AS-i Tallinna Sadam aktsiat noteeritud Balti Põhinimekirjas alates kolmapäevast, 13. juunist 2018. a., teatas kauplemiskoht.