Enne kriisi oli Eestis tootlikkuse kasv kiire, 6%, aastatel 2009–2016 oli see aga kolm korda aeglasem, üksnes 2%. Kuigi kriis on mõjutanud kogu Euroopat, paistab Eesti oma kehva tootlikkusega sel taustal teravalt välja. Meie SKT moodustab küll kolmveerandi EL-i keskmisest, kuid tööjõu tunnitootlikkus on vaid 63%. Eesti ettevõtted küll jälgivad tootlikkust, kuid ei pea selle kasvu esmatähtsaks.