Menetlusteenise sõnul jääb seetõttu igal aastal kohalikul omavalitsusel saamata nii maksutulu kui tasutamata trahvi eest määratud viivistasu. "See asjaolu süvendab välismaal registreeritud mootorsõiduki omanikes ja nende kasutajas karistamatuse tunnet, kuna nad teavad, et neilt ei saa viivistasu sisse nõuda, sest kohalikul omavalitsusel puudub võimalus edastada neile viivistasu otsust ning pöörata seda ka hilisemalt sundtäitmisele," kirjutati pöördumises.

Näiteks Narva jõesuu linnas vormistati 2017. aasta viiel kuul viivistasu otsuseid 970. Välismaal registreeritud sõidukitest oli viivistasu maksmata jäänud 100 juhul.

Probleem ei ole Vaivara valla sõnul ainult ühel kohaliku omavalitsusel, vaid kõigil kohalikel omavalitsustel, kes on kehtestanud oma haldusterritooriumil parkimistasu. "Täna on püüdnud kohalikud omavalitsused leida erinevaid võimalusi, kuidas saada kätte välimaal registreeritud sõidukile määratud viivistasu otsust. Lahendused, mida on leitud ei ole just kõige õiguspärasemad, mistõttu ongi vaja avaliku võimu paremaks kehtestamiseks lahendada see selgemalt ja läbipaistvamalt ning olla selles osas otsustavam. Ei ole normaalne, et avalik võim peab hakkama maksma eraettevõtjale tasu, et saada enda määratud viivistasu kätte," kirjutas teenistus.