Kolme netiplatvormi töötajad ajastasid streigi perioodile, kus tellimuste arv peaks tugevasti tõusma. Sõltumatute Kullerite Ühing Pariisis (CLAP) ütles, et streik on protestiks nende hinnangul ohtlike töötingimuste, agressiivse värbamisstrateegia, palku alla löönud aina kasvava saadaval oleva kullerite arvu ning muude murede vastu. Streigiga liituvad lisaks ülalnimetatutele ka platvormid Stuart ja Glovo.

Streik toimub kontekstis, kus Euroopa seadusandjad mõtlevad, kuidas reguleerida nn. "tööampsumajandust" (gig-economy), mis on tavalise suhte tööandja ning -võtja vahel sassi löönud. Juunis maksis Deliveroo 50-kullerilisele grupile kuuekohalise summa, sest viimased väitsid, et neid on tasustatud miinimumpalgast vähem. Mais nõustus Uber EL-i töötajatele tasustatud haiguslehte ning muid tervisehüvesid pakkuma hakkama, et riikide aina karmistuvaid regulatsioone peatada.

Prantsusmaa streiki kommenteerides, ütles Deliveroo esindaja, et streikijate nõudmised ei esinda tuhandete teiste kullerite soovi valida "millal, kus ja kas üldse töötada". Lisati, et selle valikuvabaduse kadudes ütleksid paljud ettevõttele sõite teevad kullerid ametist lahti.

Hetkel tegelevad paljud töötajate õiguste eest võitlevad aktivistid uue töömudeli vastu sõdimisega. CLAP on näiteks tugevalt vastu ka president Macroni edendatavale "Töö tuleviku" seaduseelnõule, mille kohaselt "uberiseeritud" (Uberized) majandusmudel kinnitatakse. Presidendi poliitiline liikumine En Marche väidab, et eelnõu hoopid edendab "tööampsumajanduses" tegutsevate inimeste õiguseid, garanteerides neile ligipääsu väljaõppele, kindlustusele ning "korralikule" palgale. Samas süüdistab CLAP neid silmakirjalikkuses, sest väidetavalt ei ole nad ühegi kulleriga eelnõud kirjutades kohtunudki. CLAPi nõudmised sisaldavad muu seas tunnist miinimumpalka, lisatasu kui vändatakse vihmas ning garanteeritud töötunde. Lisaks tundub ühingul olevat probleem ka sõidupõhise tasusüsteemiga, sest see soodustab kihutamist, mis viib liiklusõnnetusteni.

Streigi ulatus pole veel küll kindel, sest CLAP seda ei kommenteerinud ning neil puudub ka ametlik ametiühingu lepe, mis tähendab, et kullerid ei saaks streigi eest tõenäoliselt kompensatsiooni. Ka Londonis plaanivad Deliveroo kullerid streiki, mis toimub 13. juulil.