Kui Eesti on enamikus valdkondades olnud digiarengus eesrindlik ja suutnud tööprotsesse e-lahenduste abil efektiivsemaks muuta, siis ehitussektor paistab teiste hulgas silma musta lambana. Suurim probleem on väike lisandväärtus, mis on töötaja kohta üle kahe korra väiksem kui Euroopa Liidus keskmiselt.