Kohtumääruse kohaselt on hagi tagamine otsustatud seoses Trigon Asset Management hagiga OEG vastu aktsionäride üldkoosoleku otsuste tühisuse tuvastamiseks või alternatiivselt kehtetuks tunnistamiseks. Trigon on varasemalt andnud teada, et kavatseb iga legaalse vahendiga võidelda selle vastu, et Olympicu allesjäänud väikeaktsionärid nende hinnangul liiga madala hinna eest välja ostetaks.

"Hagi OEG-le edastatud ei ole ning seega puudub OEG-l käesoleval hetkel täiendav informatsioon kohtuasja kohta. OEG hoiab aktsionäre edasiste sammudega kursis," ütles Olympicu juhatuse esimees Madis Jääger börsiteates.