OEG juhatus tegeleb hetkel aktsionäride erakorralise üldkoosoleku ettevalmistamisega Ühinemise käigus Squeeze-out’i läbiviimise kohta otsuse vastuvõtmiseks. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos muude seaduses nõutud dokumentidega avaldatakse õigusaktidega ettenähtud korras lähiajal. Ühinemisleping OEG ja Odyssey vahel peaks sõlmitama täna. Viimasele kuulub teate kohaselt 136 630 452 OEG aktsiat, mis esindavad rohkem kui 9/10 OEG aktsiakapitalist.