„Tulevikutehingute kohaselt püsivad kõrged elektrihinnad tuleva aasta kevadeni,“ ütles rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas. “Ahjukütte hinnad on samuti tõusutrendil, mida on põhjustanud sademeterohkest möödunud aasta sügis-talvest tingitud toormele ligipääsu halvenemine kui ka katlamajade suurenenud puitkütuse kasutamine. Arvestades ka kõrgeid kütusehindu, moodustasid tõusnud energiahinnad koguni poole juuli inflatsioonist.“