Koka (Isamaa) sõnul on Maaelu Edendamise SA koheselt valmis laenude väljastamisega tegelema, et toetada neid põllumajandusega tegelevaid ettevõtteid, kes vajavad lisa käibevahendeid.

Koka sõnul tuleb valitsust tunnustada kiire reageerimise eest, kuid põllumeeste olukorra leevendamiseks tuleks toetuste väljamaksmine tuua varasemale ajale. "Kui tavaliselt makstakse PRIA toetuseid detsembris, siis arvestades tänaseid olusid tuleb leida võimalus, et üleminekutoetused viljakasvatajatele ja MAK keskkonnasõbraliku majandamise väljamaksed tuua juba oktoobrikuusse (liikmesriigid võivad alates oktoobri keskpaigast põllumajandustootjatele ettemaksena maksta kuni 85% maaelu arengu toetustest). Samuti tuleks oktoobrikuus osaliselt välja maksta ka otsetoetused (liikmesriigid võivad alates oktoobri keskpaigast põllumajandustootjatele ettemaksena maksta kuni 70% otsetoetuste summast). Kõik see aitaks tootjatel bilansse paremaks saada," ütles Kokk.

"Üle tuleks vaadata PRIA poolsed nõuded ja kohustused põllumeestele, sest kolm viimast aastat on olnud põllumeestele väga keerukad. Samuti tuleks leida PRIA-l võimalusi investeeringutoetuste tähtaegade pikendamiseks," lisas riigikogulane.

Lisaks tuleks koostööös Keskkonnaametiga üle vaadata veekasutuspiirangud ja veeseadusest tulenevad nõuded ning võimalusel neid erandkorras leevendada.