"See näitab, et ehitustegevus Tallinnas on jätkuvalt hoogne. Kodanike vastuvõtupäevadel võib vaatamata digiasjaajamisele, mis on kogu menetlusprotsessi oluliselt lihtsustanud ja kiirendanud, sageli näha järjekordi spetsialistide kabinettide uste taga sulgemise viimaste minutiteni,“ nentis Fjuk.

Ameti suurt töökoormust kinnitavat ka ehitus- ja kasutuslubade väljastamise arvud, mis esimesel poolaastal olid vastavalt 578 ja 485. Ehitusteatisi registreeriti esimesel poolaastal kokku 357 ning kasutusteatisi 254.

Linlased kipuvad peale kaebama

Ameti hoolikat järelevalvetööd näitavat aga jällegi poole aasta jooksul väljastatud 71 ettekirjutust/hoiatust. „Paljudel juhtudel hoolitsevad järelevalve spetsialistide töö eest tähelepanelikud linnakodanikud, kes on varmad oma naabri peale kaebama. Paraku on üsna palju ka neid juhtumeid, kus välja kutsutud linnaametnik tuvastab järelevalve käigus, et ka naaber ise on tegelenud ebaseadusliku ehitustegevusega ning on seetõttu osutunud ettekirjutuse või hoiatuse ohvriks,“ lisas Ignar Fjuk.