Enefit Energiatootmine võttis lõpuks Eesti Energia suurenergeetika konkurentsivõimelisima tootmisüksuse, Auvere elektrijaamaga opereerimise ehitajalt üle. See pole ainus tulevikku vaatav projekt, millega Eestis toodetavast elektrienergiast üle 90% tootev ettevõte tegeleb.