MeetFranki tööpakkumiste keskkonna statistika näitab, et Eestis pakutakse IT-sektori töötajaile võrreldes Läti ja Leeduga palju rohkem palka. Ometi ei paista kuskil meie IT-firmades lätlaste ja leedulaste horde. Teisalt tuleb statistikast välja, et eestimaalased on Baltimaade kõige tagasihoidlikumad palgaküsijad.

MeetFranki enam kui 60 000 kasutaja andmetel põhinev statistika näitab, et Eesti tööandjad pakuvad IT-sektoris palka kohati lausa mitusada või tuhat eurot rohkem kui Läti ja Leedu firmad. Näiteks personalitöötaja/-värbaja keskmine palk on Eestis 2626 eurot, Leedus aga lausa 1285 eurot sellest vähem. See ei ole ainus näide, Leeduga on meil suur vahe ka disainerite ja süsteemiadministraatorite osas. Alla sajaeurost palgavahet ei leiagi.

Läti palkadega on vahe kohati isegi suurem. Suurim palgavahe on õigusspetsialisti kohal, kus palk on Eestis 890 eurot suurem. Kõige väiksem on vahe turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnas, kõigest 99 eurot.

MeetFrank on peamiselt IT- ja finantssektori töökuulutuste keskkond, mis nõuab nii tööotsijatelt kui ka -pakkujatelt, et nad avaldaksid kas oma palgasoovi või pakutava töötasu brutosumma. Tuleb välja, et kui näiteks süsteemiadministraatorid ise sooviksid Eestis keskmiselt 2160-eurost palka, siis tööandjad on valmis maksma veidi üle 3000 euro. Eks siin mängib rolli ka töötajate erinev kogemus, kuid vahe on siiski meeletu. Tarkvaraarendajad, disainerid ja andmeteadlased on peaaegu sama tagasihoidlikud. Palgasoovi vahe Läti ja Leedu kolleegidega on väike, mis tähendab, et eestlane on raha küsimisel tagasihoidlik.

Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu (ITL) presidendi Ivo Suursoo sõnul ei ole palgavahe viinud selleni, et lätlased või leedukad Eestisse kipuksid. Läti-Leedu spetsialistid vaatavad pigem Saksamaa või Suur- britannia poole, eestlased eelistavad tema meelest USA-d või Suurbritanniat. Suursoo ütleb, et Balti riikidest on aktiivseim töökohtade looja endiselt Leedu, kes koondab IT-teenuskeskusi ehk suurfirmadele tugiteenuseid pakkuvaid üksusi.