Lõppenud kuul kinnitas Baltika nõukogu ettevõtte täpsustatud tegevusplaani, mille järgi viiakse ellu „Strateegia 2022”. Plaan koosneb 16 projektist, millest olulisemad keskenduvad kolmele valdkonnale: rahvusvahelistumine, digiteerimine ja kliendikesksus. Peale selle on kavas turule tuua uus katusbränd.

Kasumi-kahjumi piiril kõikuva Baltika probleem välismaal on endiselt kaubamärkide tundmatus, kuigi kaupa on nende all müüdud juba kaua. Pealegi on brände liiga palju – see käib nii moebrändide kui ka müügikanalibrändide kohta. Moebrände on ettevõte aja jooksul ka juurde ostnud – näiteks Bastioni või Ivo Nikkolo. Et olemasolevaid brände ühendada ja neid üksteist toetama panna, luuakse nüüd katusbränd Vérenni.