Kohava ja Polli kirjutavad pöördumises, et mitmed kohalikud omavalitsused on avaldanud valmisolekut kaasata riigi eriplaneeringu planeeringualasse nende territooriumid. "Tänaseks on Saarde ja Viru‑Nigula vallad avaldanud tahet planeeringuala laiendada vastavate valdade territooriumile ning planeerimise raames läbi viia mõjude, sealhulgas keskkonnamõjude hindamine," seisab taotluses.

"Selliselt planeeringuala laiendamisega on nõus ka Est-For. Eeltoodust lähtudes palub Est -For Vabariigi Valitsust muuta riigi eriplaneeringu algatamise korraldust selliselt, et riigi eriplaneeringu planeeringuala hõlmaks Pärnu maakonna Saarde valla ja Lääne-Virumaa Viru-Nigula valla territooriume."

Tänaseks on aga selge, et näiteks Häädemeeste vald, mida otseselt Saarde valda tehase rajamine või selleks uuringute tegemine mõjutab, on eriplaneeringu vastu. Nii on ka Setomaa vallavalitsus pidanud võimatuks anda eriplaneeringule roheline tuli, kuigi Est-Fori sõnul on seal, nagu ka Räpinas ja Võrus, konsultatsioonid käimas.

Riigihalduse minister Janek Mäggi ootas osapoolte arvamusi 3. novembrini ning nüüd peab Mäggi tehase eriplaneeringu saatuse valikuvõimalustega valitsuse ette minema. Kas ministeerium suudab kõnealuse analüüsi valmis saada ja oma ettepanekutega kabinetti minna sel või järgmisel nädalal, alles selgub.