1. Igav foto

Uute trendidega tasuks kindlasti kaasas käia. Tavaline passipilt pole kindlasti enam kõige atraktiivsemaks sisendiks sinu uues CV-s. Kasuta pilti, mis läheb kokku töökohaga, kuhu kandideerid. Kerge naeratus võib nii mõnegi ametikoha puhul määravaks saada. Võimalusel tasuks kaaluda ka näiteks video-CV esitamist, et oma isiksust paremini edasi anda.

Kasuta enda loovust ja lisa pildile jumet. Vasakul näide müügivaldkonnast ning paremal näiteks loovtööst. Foto: Unsplash

2. Jagad infot, mis pole antud töökoha jaoks oluline

Universaalne CV pole kindlasti teema, millega tänapäeva tööturul läbi lüüakse. Kandideerides uutele ametikohtadele tuleks oma CV vormistada vastavalt valdkonna nõuetele. Kontoritööle kandideerides pole vajalik pikalt ja laialt kirjeldada, kui hea kraanajuht sa oled. Liiga palju ebaolulist infot viib värbaja fookuse mujale ning sinu CV jääb tähelepanuta.

3. Kasutad igavaid CV formaate

Kogemused on näidanud, et mõni vägev detail võib sinu CV lendu tõsta. Püüa leida loominguline lahendus, kuid ära üle pinguta. Või siis ikkagi pinguta? Tunneta õiget piiri ning viimistle oma CV täiuslikuks.

4. Kasutad liiga levinud kirjeldusi enda iseloomustuses

Olen õppimisvõimeline ja tugeva iseloomuga … tõsi ka? Milles see väljendub? Kui sa väidad midagi, siis too sellest eluline näide või räägi oma kogemusest, kus kiire õppimisvõime on sinu kasuks rääkinud. Kuidas seoksid omadused tulevase töökoha ülesannete ning katsumustega.

5. Töökogemuse juures on välja toodud ainult ametinimetus ja ettevõtte nimi

Me kõik juhime midagi ning ametinimetuse sõnaliide ‘’juht’’ ei anna tänapäeva tööturul sinu kogemustest enam mingit ülevaadet. Töökogemuse alla tasub märkida peale ametinimetuse kõik olulised kohustused ja oskused, mida konkreetse koha juures õppinud või millega tegelenud oled. Juht võib tähendada iseenda juhti, kuid samas ka meeskonna juhti. Tööturg otsib talente, mis võib tähendada, et sinu oskused võivad kattuda ka mõne teise valdkonnaga, mis värbaja tähelepanu äratab.

Muidugi ei tohiks ära unustada ka järgnevaid olulisi ABC punkte: kirja- ja grammatikavead; stiilivead CV-s; sobimatu e-posti aadress – kontaktmeilina tasub kasutada endanimelist meiliaadressi, mis mõjub professionaalselt. Näiteks sexykitten@eaadress.ee, gotohell@email.ee, olen.andrusansip@eaadress.ee vms võib jätta tööandjale väga vale mulje ja nullida võimalused soovitud koht saada.

UUENDA OMA CV KOHE!

Karjääri teemadel hari end Nipila.ee tööblogi abil:
Kaaskiri – väärtusetu kohustuslik novell või oluline otsustusriist tööandjale?
Kuidas saada töövestlusele? Sul on vaid minut, et võita värbaja tähelepanu!