Palgad.ee püüdis leida vastused neile küsimustele rahvusvahelises uuringus. Selle aasta jaanuaris ja veebruaris läbi viidud töötajate küsitluses osales 57719 inimest 12 Euroopa riigist.

Milline on ühe tööandja juures töötamiseks optimaalne aeg?

Rahvusvahelises uuringus küsisime töötajatelt, milline on ideaalne aeg töötada sama tööandja juures. Suurim grupp, 39% töötajatest, eelistab kolme kuni viieaastast perioodi. Pea 48% 25–34-aastastest töötajatest on selle ajaga nõus.

Uuringu tulemused näitavad selgelt, et noorem põlvkond, aastatuhandelised ja põlvkond Z kalduvad oma karjäärinvesteeringuid sagedamini uurima ja otsima võimalusi teiste tööandjate juures. Põlvkond Z, kes hetkel tööturule sisenevad, näevad ette, et ühe tööandja juures veedetakse vähem aega.

Potentsiaalne karjäär tulevikus suurendab lojaalsust

Üldiselt on ühe tööandja jaoks rohkem kui viie aasta jooksul töötavad püsivad töötajad vähemuses – vaid 27,5%. Suurim grupp olid need, kes töötasid alla kahe aasta.

Tööandja usaldus sõltub suuresti karjääri võimalusest ja kasvust ettevõtte sees. Praegu töötavate madalama, kesk- ja kõrgema juhtkonna ametikohtadel töötavate inimeste seas on rohkem inimesi, kes töötavad ettevõttes enam kui viis aastat. See on suures osas seotud asjaoluga, et need inimesed peavad oma karjääri jooksul järk-järgult töötama oma redelil üles. Töö juhtivatel ametikohtadel pakub sageli töötajatele laiemat perspektiivi, annab võimaluse ideede pikaajaliseks elluviimiseks ning finants- ja mitterahaliste hüvede atraktiivseks kombinatsiooniks.

Umbes pooled vastanutest (47%) arvavad, et lojaalsus tööandjale on seda väärt ja seda on tõendatud rahaliste või muude eeliste näol. Täpsemalt 30% inimestest arvab, et töötajad, kes jäävad pikaajaliselt pühendunult töötama ühe tööandja juurde, tunnevad seda oma töötasus. Veel 17% vastanutest leiab, et lojaalsus on seotud konkreetsete mitterahaliste hüvede ja eelistega. Vastupidist arvamust väljendavad 32% vastajatest, kes on veendunud, et uutele töötajatele on sageli võrreldavad eelised vähem olulised, kui pikaajaliselt töötanud töötajatele.