Mõtle läbi, miks sa sobid sellele ametikohale

 • Tea, milline on Sinu suurim tugevus/nõrkus selle töökoha jaoks.
 • Ole aus ja otsekohene.
 • Ära räägi teistest halba (eelnevatest töökohtadest).
 • Ole valmis ise küsima.
 • Ära küsi kohe palga kohta.
 • Ole õigel ajal kohal.
 • Riietu kohaselt.
 • Ole koostööaldis.

Ametikoha ja ametikoha täitja kohta käivate ootuste kohta võid küsida julgelt. Mis põhjusel on see ametikoht vaba?

 • Milliste projektidega peate kõigepealt tegelema, mis on olulised probleemid?
 • Millised isiksuse omadused tagavad edu, mida hinnatakse?
 • Kas töötate koos meeskonnaga või üksi?
 • Kas on ette näha, et tuleks teha ületunde?
 • Kui palju tuleb reisida?
 • Kuidas toimib töötulemuste hindamine?
 • Mida osakond püüab saavutada?

Julgeid ja edukaid kandideerimisi: www.cv.ee!

Kui vajad siiski kandideerimisel abi, võid julgesti ühendust võtta meie karjäärinõustajaga, et juba koos sinu muredele lahendus leida.