Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor võttis sel sügisel vastu kokku 370 tudengit, ent kooli juhi Kristjan Oadi sõnul ei ole tasuta kõrghariduse kontekstis mõtet võrrelda erakõrgkoolide ja riigikõrgkoolide vastuvõttu absoluutarvudes vaid trende.

“Oleme suutnud sisseastujate arvu viimastel aastatel stabiilselt kasvatada, samal ajal, kui üldiselt on Eesti kõrgkoolides vastuvõtt püsinud samal tasemel või näidanud pigem langust,” selgitas Oad.

Oadi kinnitusel on viimaste aastate kasv tulnud paljuski tänu mitmete uuenduslike tänapäeva tööturu vajadustele vastavate erialade loomisele. “Tudengid on meie uued erialad nagu start-up ettevõtlus, arvutimängude disain ja hotelli- ja restoraniettevõtlus väga hästi vastu võtnud,” kommenteeris ta kooli populaarsuse tõusu, tuues välja ka tänavuste sisseastujate suure huvi finantsjuhtimise, turunduse ja graafilise disaini vastu.

Mullusega võrreldes kasvas ettevõtluskõrgkoolis vastuvõtt magistrierialadele 27%. Samuti suurenes Eesti suurimas erakõrgkoolis välistudengite arv, kes saabusid siia õppima neljast eri maailmajaost – Euroopast, Aasiast, Aafrikast ja Ameerikast. Välistudengite seas olid tänavu populaarseimad erialad start-up ettevõtlus ning loovus ja äriinnovatsioon.