Klientidelt tagasiside kogumist ja sellele vastamist kasutab 50,3% vastanuist. Töötajate otsimisel kasutatab sotsiaalmeediat 58,5% ettevõtetest. Äripärtneritega ja teiste organisatsioonidega koostööd teeb neis kanalites 30,4% vastanuist.

Niisiis võib öelda, et peamine põhjus, miks ettevõte Facebooki või teistesse sotsiaalvõrgustikesse läheb on enda ettevõtte reklaamimine ja toodete müük. Eks ole see ka loogiline. Facebookist on saanud väga oluline info levimise ja müügikanal.

Muide sotsiaalmeediakeskkondi kasutavad töötajate leidmisel enim finants- ja kindlustustegevusega tegelevad firmad. Tõenäoliselt on siin peamiseks kanaliks LinkedIN.