P.T.A. Group OY oli ASi Klementi 79 protsendi aktsiate omanik. Alates pankroti väljakuulutamisest kuuluvad Klementi aktsiad pankrotivara koosseisu, teatas ETAle ASi Klementi juhatuse esimees Madis Võõras.

AS Klementi 2002. aasta eelarvelisest käibest moodustasid P.T.A. Group OY õmblusallhanketöö ja muude teenuste tellimused 13 protsenti.

Emaettevõtte pankroti mõju AS Klementile avaldub Võõrase sõnul eeskätt just tootmistellimuste ärajäämises. Kujunenud olukorras on Klementi planeerinud suveperioodil vabanevad tootmismahud kasutada omatoodangu valmistamiseks. Edasist silmas pidades on alustatud läbirääkimisi võimalike uute allhankepartneritega ja väljavaated on Võõrase sõnul head. Klementi tootmistehnoloogilised võimalused on atraktiivsed mitmetele Skandinaavia rõivafirmadele.

Omatoodangu müük garanteerib ASi Klementi edasiseks tegevuseks vajaliku rahavoo.

P.T.A. Group OY tegevus jätkub lähiaegadel pankrotihalduri juhtimisel, kelle eesmärgiks on kreeditoride nõuete maksimaalne rahuldamine ning kogu äritegevusele või selle osadele jätkaja leidmine.

Pankroti põhjusena toob P.T.A. Group OY juhatus ära Põhjamaades viimasel ajal toimunud rõivaste jaeturu muutused nagu uute oma kaubamärki arendavate jaekaubanduskettide agressiivne areng, millest tingituna vähenes ettevõtte 2001. aasta käive võrreldes eelmise aastaga 15 protsenti.

Käibe vähenemine põhjustas omakorda ettevõtte 2001. aasta kahjumi ning negatiivse kassavoo. Kujunenud olukorras ei õnnestunud tagada tegevuse jätkamiseks vajalikku krediteerimist. Likviidsuskriisist tingituna esitas P.T.A. Group OY juhatus ise pankrotitaotluse.