Audru külmhoone on üks kolmest Eestisse rajatavast suurest külmhoonest, mille omanikeks on kalureid koondavad tootjarühmad.

„Kalurite jaoks on majanduslikult oluline, et nad saaksid valida hetke, millal oma püütud kala parima hinnaga müüa. Külmhoone annab neile selleks võimaluse,” rääkis maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai. 

Kevvai sõnul on samuti oluline, et tänu oma külmhoonele suudavad tootjaühendused korraga ostjatele pakkuda suuremaid koguseid, mille kvaliteet on tagatud. „Ka tänasel avamisel olid kohal mitme välisriigi esindajad, kelle huvi on Eesti kala vastu suur,” märkis ta.

Eesti Kalapüügiühistu koondab endas kuut püügiettevõtet, kelle käes on ligi pool Eestis traalidega püütava kilu ja räime kvootidest. Külmhoone rajamine läks kokku maksma ligi 6,4 miljonit eurot, millest pool maksti Euroopa Kalandusfondi vahenditest.

Teised kaks külmhooned asuvad Paldiskis ja Haapsalus ning nende omanikeks on Eesti Traalpüügi Ühistu ja Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu. Kokku toetab Euroopa Kalandusfond kolme külmhoone rajamist 8,6 miljoni euroga.