„Praeguseks on Tallinna Prügila välja kasvanud algsest jäätmete ladestaja rollist ning muutunud kaasaegse tehnoloogiaga teaduspõhiseks jäätmekäitlejaks,“ ütles Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse juhatuse liige Allan Pohlak ettevõtte teates. „Ettevõtte uus ärinimi peegeldab paremini meie põhitegevust, mille eesmärgiks on suurendada jäätmete taaskasutust ning kütuse tootmist energia saamiseks.“

Uude jäätmekütuse tootmise liini investeeris ettevõte ligi 1,3 miljonit eurot. Kütuse saamiseks eraldatakse segaolmejäätmetest kõigepealt mehhaaniliselt biolagunevad jäätmed ja metall. Metall suunatakse taaskasutusse, biolagunevad ained aga komposteeritakse või suunatakse biogaasi tootmisesse. Ülejäänud jäätmed peenestatakse puruks, mis on siis energiaallikaks eelkõige tsemenditööstuses.

Jäätmekütuse tootmine võimaldab vähendada ladestatavate jäätmete hulka ja toob kaasa senisest olulisemalt väiksemad saastetasud, mis aitab jäätmekäitluse hinda kontrolli all hoida.

Kui möödunud aastal käitles ettevõte pea 174 000 tonni tavajäätmeid, millest 150 000 tonni oli segaolmejäätmeid, siis uus liin võimaldab kütuseks töödelda 120 000 tonni segaolmejäätmeid aastas. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse eesmärgiks on tuua jäätmete ladestamise osakaal ettevõtte põhitegevuses alla 20%.

Prügi mehhaanilis-bioloogilise töötlemise protsess on kooskõlas Euroopas tunnustatud jäätmekäitlusnormidega ja asub jäätmekäitluse hierarhias kõrgemal jäätmete ladestamisest. 2010. aastal kütuse tootmisega alustanud ettevõte on sellesse kokku investeerinud 2,4 miljonit eurot.