Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu tegevdirektor Maie Vader ütles, et Eesti ettevõtetes on pidevalt olnud üleval kvalifitseeritud tööjõupuuduse küsimus. "Koolides küll õpetatakse inimesi piisavalt, kuid nende jagunemine erialade lõikes ei ole olnud rahuldav," ütles Vader. "Samuti areneb pidevalt tehnoloogia ning ametikoolide õpetajad peaksid saama ennast täiendada."

Vaderi sõnul toetub koolituskoostöö sellele, et Soome tekstiili- ja rõivatööstuse maht väheneb ning seetõttu jääb seal ka koolitusressurssi üle. "Esialgu on idee koolitada meie õpetajaid, kuid hiljem võib-olla on võimalik saata ka Eesti õpilasi Soome kogemusi omandama," sõnas Vader.

Vader lisas, et koostööleppega moodustakse kõigepealt töörühm, mis pakub koolituseks lahendused välja järgmisel kevadel. Seni on lahendamata koolituse rahastamise küsimused. Vaderi sõnul on võimalik kirjutada selleks ka projekte Euroopa Liidu toetuse saamiseks.

Soome on Vaderi sõnul Eesti rõiva- ja tekstiilitööstuse tähtsaim partner. Üle 27 protsendi Eestis toodetud rõivastest ja tekstiiltoodetest eksporditakse Soome. Ekspordimahud on pidevalt kasvanud. Möödunud aastal eksporditi Eestist peamiselt rõivaid ja trikootooteid Soome ligi 1,8 miljardi krooni eest - võrdluseks eksporditi näiteks 1996. aastal tooteid ühe miljardi krooni eest. Ka rõivaste ja tekstiiltoodete impordis on Soomel oluline koht: 2000. aastal imporditi Soomest peamiselt tekstiiltooteid 1,2 miljardi krooni eest.

Eesti ja Soome koostöökogemuse olulisteks teguriteks on Vaderi sõnul geograafiline lähedus, hõlbus logistika, kuuluvus samasse keelerühma ning koostöö kasulikkus mõlemale osapoolele.

Täna ja homme Eestis viibiv Soome Rõiva- ja Tekstiilitööstuse Liidu juhatus külastab ka Baltikat ja Tallinna Tööstushariduskeskust ning peab Eesti liiduga juhatuste ühiskoosoleku.

Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit on valdkonna ettevõtjaid esindav mittetulundusühing, kuhu kuulub 81 ettevõtet kokku 13.500 töötajaga. Liitu kuulub ka seitse koolitusasutust. Liidu liikmesettevõtetes toodetakse ligi 75 protsenti Eestis valmistatavatest rõivastest ja tekstiiltoodetest. Liidu juhatuse esimees on Madis Võõras Klementist ja aseesimees Meelis Virkebau Kreenholmi Valdusest.