Kokku ligi 100 miljonit krooni maksev projekt võimaldab uuringute õnnestumise korral biodiislikütust toota lisaks puhastele taimeõlidele ka madalakvaliteedilistest toorainetest nagu kasutatud toiduõli ja loomsed rasvad.

"Biodiislikütuse tootmine omab perspektiivi, kui lõpptoodang on hinna poolest fossiilsete kütustega konkurentsivõimeline," selgitas Nordic Biodieseli juhatuse liige Aleko Peipsi. "Biodiislikütuse hinda aitavad konkurentsivõimelisemaks muuta aktsiisivabastus, mida ka Eesti valitsus on asunud Euroopa Komisjonilt taotlema ja tooraine maksumus - seni on biodiislikütuse valmistamiseks vaja läinud peamiselt kalleid, puhtaid taimeõlisid. Meie soovime seda olukorda parandada," lisas Peipsi.

Nordic Biodieseli poolt patenteeritud uudse tehnoloogiaga võib toorainena kasutada nii rapsiõli kui ka muid taimeõlisid ning tootmisprotsessis ei tule kasutada keskkonnaohtlikke kemikaale nagu naatriumhüdroksiid, kaaliumhüdroksiid, väävel- ja soolhape. Täna kasutuses olevate meetodite puhul on aeganõudvaks ning probleemseks biodiislikütuse puhastamine tootmisel tekkinud jääkidest.

EASi direktor tehnoloogia arenduse alal Madis Võõras ütles, et rakendusuuringut rahastatakse, kuna tegemist on nn superkriitilise ning mitmeid tehnoloogiariske sisaldava meetodiga.

Euroopa Liidu direktiiviga on liikmesriikidele kehtestatud järk-järguline üleminek taastuvatele energiaallikatele. Direktiiviga sätestatakse, et aastaks 2005 peab biokütuse osakaal Euroopa Liidus olema tõusnud 2 protsendini ja 2010. aastal 5,75 protsendini.