Olid sa siis metallurg, geoloog, müüja kaubamaja noorpaaride osakonnas või kaevur – kord aastas pandi sulle “auraha rinda” ja kohaliku pargi autolavkast said osta Baikali limonaadi, suitsuvorsti, apelsine ning lehmakomme. Esinesid NSV Liidu rahvakunstnikud, pidu oli meeleolukas. Võib ju ironiseerida sellele ajale omaste seikade üle, kuid üks on kindel mis kindel: aastal 2008 on uhkusega (kauem kui viis aastat) oma ametinime kandvaid inimesi nii vähe, et valdav osa ametipäevadest on lihtsalt ajapikku kalendrist välja kukkunud. Või suretatud. Või saanud uue kuupäeva, ette liite “rahvusvaheline” ning jäänud võõraks. Uhkusega tähistavad siiamaani oma ametipäeva õpetajad, kaevurid, mõnel pool ka ehitajad, pisikest saginat on  tunda ajakirjanike päeval, laiema tähenduse on saanud teatripäev. Loetellu on lisandunud vaata et kõige aktiivsemad oma päeva meelespidajad – sekretärid.

Mõned näited töörahva

pidupäevade kohta

Kuidas oli varem?

•• Lennundustöötajad pidutsesid veebruari teisel pühapäeval – siis oli Aerofloti päev. Lipsu võisid nad uuesti kaela panna 12. aprillil, mil tähistati ülemaailmset lennundus- ja kosmonautikapäeva.

•• Rahvusvaheline teatripäev – 27. märts, geoloogide päev – aprilli esimene pühapäev, ajakirjanduspäev – 5. mai, raadiopäev, kõigi sidetöötajate püha – 7. mai.

•• 12. mail oli looduskaitsepäev, selle ala töötajad võisid samuti tahtmise korral pidu pidada.

•• Meditsiinitöötajate päev oli juuni teisel pühapäeval. Juuli teisel pühapäeval peeti aga kalurite päeva, kolmandal pühapäeval metallurgide päeva, viimasel pühapäeval kaubandustöötajate päeva (ühel ajal liidu sõjalaevastiku päevaga).

•• Raudteelased üle kogu suure maa rivistusid pidustusteks augusti esimesel pühapäeval. Kehakultuurlaste päev oli augusti teisel laupäeval, ehitajate päeva tähistati augusti teisel pühapäeval.

•• Kinomeeste pidu peeti 27. augustil kinematograafia päeval.

•• Kaevurite päev – augusti viimane pühapäev.

•• Nafta- ja gaasitöötajate päev – septembri esimene pühapäev, masinaehitajate päev – septembri viimane pühapäev.

•• Õpetajatele viidi lilli oktoobri esimesel nädalavahetusel.

•• Põllumajandustöötajate päev (üleliiduline) – oktoobri teine pühapäev, toiduainetööstuse töötajate päev nädal hiljem – oktoobri kolmandal pühapäeval.

•• 10. novembril pidasid pidu Nõukogude miilitsatöötajad.

•• 17. novembril tegid tulevaseks tööeluks harjutusi tudengid – oli rahvusvaheline üliõpilaspäev.

•• Energeetikute päev 22. detsembril pani väsitavale aastale punkti.

Kuidas on nüüd?

•• Näitlejad kohtuvad pidulikul autasustamisüritusel endiselt 27. märtsil.

•• 7. aprillil peab terve maailm tervisepäeva. Miks mitte nimetada see spaa- ning ujulainstruktorite ametipäevaks?

•• Lennundustöötajatel oleks põhjust rivistuda ka nüüd 12. aprillil – lennundus- ja kosmonautikapäev on rahvusvaheline.

•• 18. aprillil on rahvusvaheline muinsuskaitsepäev, 11. mail looduskaitsepäev, 18. mail rahvusvaheline muuseumipäev, 5. juunil keskkonnakaitsepäev.

•• Aprilli viimase täisnädala kolmapäeval tähistavad oma ametipäeva sekretärid, sel aastal siis 23. kuupäeval.

•• 25. juulil on süsteemiadministraatorite päev.

•• Augusti teisel pühapäeval, sel aastal 10. kuupäeval, on põhjust seljad ametiuhkusest sirgu ajada ehitajatel.

•• Turismitöötajatele peaks sobima rahvusvaheline turismipäev 27. septembril, muusikutele rahvusvaheline muusikapäev 1. oktoobril, loomadega töötajatele loomakaitsepäev 4. oktoobril.

•• Õpetajate päev hoiab väärikat kohta 5. oktoobril.

•• Sotsiaaltöötajatel on oma rahvusvaheline päev 12. novembril. Samal päeval on pidutsemiseks põhjust ka korravalvuritel (Eesti politsei aastapäev), nagu 1. märtsilgi (Eesti politsei taasloomise aastapäev).