Esimese kvartali 20,3 miljardi krooni suurusest kogulaekumisest moodustasid maksutulud 15,5 miljardit krooni ja mittemaksulised tulud 4,9 miljardit krooni. Võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga kasvas riigieelarve tulude laekumine 21,7 protsenti, vahendab rahandusministeeriumi pressiteenistus.

Mittemaksulisi tulusid laekus märtsis riigieelarvesse 2,5 miljardi krooni ulatuses ning esimese kvartali kogulaekumine ulatus 4,9 miljardi kroonini. See moodustas 28,8 protsenti eelarvega planeeritust.

Suurima osa mittemaksuliste tulude laekumisest moodustasid esimeses kvartalis toetused 3,4 miljardi krooniga, sealhulgas välisvahendeid 2,9 miljardit krooni ehk 29 protsenti eelarves planeeritust. Tavapärasest suurema laekumise tingis Euroopa Komisjonilt laekunud struktuurivahendite ettemakse.

Maksutulusid laekus märtsis 4,9 miljardit krooni ning märtsikuu lõpu seisuga on maksutulusid kokku laekunud 15,5 miljardit krooni, mis on 9,4 protsenti rohkem kui möödunud aastal.

Võrreldes eelarves planeerituga on kolme kuuga laekunud kõige enam muid tulusid – 43 protsenti aastaks kavandatust, millest moodustavad suurima osakaalu saastetasud. Saastetasusid laekus esimeses kvartalis 200,3 miljonit krooni. Samuti on aasta kolme kuuga plaanitust rohkem laekunud trahve – 95,8 miljonit krooni ehk 31,9 protsenti kavandatust.

Käibemaksu on laekunud vähem kui mullu

Käibemaksu laekus märtsis 1,5 miljardit krooni, mis on 5,1 protsenti vähem kui eelmise aasta märtsis. Vaatamata ühendusesisese käibe kasvule tuleneb väiksem laekumine möödunud aasta sama perioodiga võrreldes eelkõige suurenenud käibemaksu tagastustest ning impordikäibemaksu laekumise vähenemisest.

Samuti mõjutas laekumist eelnevatel perioodidel enammakstud käibemaksu kandmine maksukohustuse katteks. Märtsi lõpu seisuga on käibemaksu laekunud 4,7 miljardit krooni, mis moodustab 18,1 protsenti eelarves kavandatust.

Aktsiise on märtsi lõpu seisuga laekunud eelarvesse 2,3 miljardit krooni, mis moodustab 21,9 protsenti riigieelarves planeeritust.

Laekumisele avaldab veel mõju aktsiisimäärade tõstmise eel soetatud varude tarbimine, laekumine peaks normaaltaseme saavutama kütuse puhul maikuuks, tubakatoodete puhul teisel poolaastal ning alkoholi osas aprilli-maikuu jooksul.