Nelja kuu 27,5 miljardi krooni suurusest kogulaekumisest moodustasid maksutulud 20,9 miljardit krooni ja mittemaksulised tulud 6,6 miljardit krooni. Võrreldes eelmise aasta esimese nelja kuu laekumisega kasvas riigieelarve tulude laekumine 19,7 protsenti, teatas rahandusministeeriumi kommunikatsiooni osakond. 

Maksutulusid laekus aprillis 5,5 miljardit krooni ning aprillikuu lõpu seisuga kokku 20,9 miljardit krooni, mis on 8,1 protsenti rohkem kui möödunud aastal.

Füüsilise isiku tulumaksu laekus aprillis 238,4 miljonit krooni ning aprilli lõpu seisuga on kokku laekunud 156,2 miljonit krooni. Füüsilistele isikutele tagastava tulumaksu maht ulatus aprillis 215,6 miljoni kroonini ning esimese nelja kuuga on kokku tagastatud 1,55 miljardit krooni, mis on 17,4 protsenti rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kohalikele omavalitsustele eraldati füüsilise isiku tulumaksust aprillis 955,8 miljonit krooni ehk 23,1 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Käibemaksu laekus aprillis 1,7 miljardit krooni ning esimese nelja kuuga 6,4 miljardit krooni, mis moodustab 24,7 protsenti eelarves kavandatust. Aktsiise on aprilli lõpu seisuga laekunud eelarvesse 2,8 miljardit krooni, mis moodustab 26,9 protsenti riigieelarves planeeritust. Sotsiaalmaksu arvelt täienes eelarve aprilli lõpu seisuga 10,1 miljardi krooni võrra, mis moodustab 30,8 protsenti eelarves kavandatust.

Mittemaksulisi tulusid laekus aprillis riigieelarvesse 1,8 miljardit krooni ning nelja kuu kokkuvõttes ulatub kogulaekumine 6,6 miljardi kroonini, mis moodustab 39,2 protsenti eelarvega planeeritust.

Suurima osa mittemaksuliste tulude laekumisest moodustavad toetused 4,6 miljardi krooniga, sealhulgas välisvahendeid laekus 3,9 miljardit krooni ehk 39,0 protsenti eelarves planeeritust. Tavapärasest suurema laekumise on tinginud Euroopa Komisjoni struktuurivahendite ettemakse.

Võrreldes eelarves planeerituga on kõige paremini laekunud muid tulusid – 66,9 protsenti kavandatust. Sellest suurima osakaalu moodustavad saastetasud, mida laekus esimese nelja kuuga 311,8 miljonit krooni. Samuti on plaanitust rohkem laekunud trahve – 129,8 miljonit krooni ehk 43,2 protsenti kavandatust.

Eelarve kulud moodustasid märtsi lõpu seisuga 27,4 miljardit krooni, mis on 27,9 protsenti eelarvesse planeeritust. Võrreldes aastataguse ajaga suurenesid kulud 20,4 protsenti.
Tulude ja kulude vahe oli aprilli lõpu seisuga 157,1 miljonit krooni.

Kululiikidest moodustasid suurima osakaalu mitmesugused eraldised nagu sotsiaaltoetused ja sihtotstarbelised eraldised 21,1 miljardit krooni ulatuses, mis moodustasid kogukuludest 77,2 protsenti.

Tegevuskulud ehk personali- ja majandamiskulud moodustasid kogukuludest 5,4 miljardit krooni ehk 19,9 protsenti. Välistoetuste arvelt on aprilli lõpu seisuga välja makstud ligikaudu 1,2 miljardit krooni ehk 12,1 protsenti eelarvesse planeeritust.