Kakskümmend üheksa protsenti vastajatest ütles, et on andnud altkäemaksu. Kõige enam on altkäemaksu andnud ettevõtjad (56%), kirjutab kommersant.com.

Kõige korrumpeerunumad paigad on Moskva (42% makstud altkäemaksudest), Tatarstan ja Krasnodar (42%), Stavropol (40%), Moskva oblast (37%) ja Peterburg (34%).

Vähem korrumpeerunud piirkonnad on Perm (12%) ja Tjumeni oblast. Uuringut ei viidud läbi Jakuutias, Tšetšeenias ja Dagestanis.

Enamik venelasi sallib neid, kes altkäemaksu võtavad (54%). See näitaja varieerub 63 protsendist Moskvas kuni 32 protsendini Sahhalinil.

Fondi president Aleksander Oslon ütles, et andmed on veel "üldised" ning analüüs kontrollimata.

President Dimitri Medvedevi algatusel läbi viidud uuring hõlmas 1920 paika 68 regioonis. Igas regioonis küsitleti 500 inimest.

Medvedev on korruptsiooniga võitlemise nimetanud üheks prioriteediks oma valitsemisajal.