Õhtulehes ilmunud artiklist võib järeldada, et isegi Tarbijakaitseamet ei oska seda „salapärast“ määra lihtsalt ja üheselt sõnastada. Seepärast tooksin välja mõned omapoolsed tähelepanekud, mis ehk arusaama krediidi kulukuse määrast veidi avaks.


Olulised faktid krediidi kulukuse määra kohta:

Tarbijakrediidi kulukuse määr näitab protsentuaalselt, kui suur kulu tuleneb antud laenust aastas. Selle arvutamisel võetakse arvesse laenu suurust, kõiki makstavaid teenustasusid ning intressi. Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutatakse 7.08.2002.a. Rahandusministri määruse nr.98 järgi ning seda kasutatakse erinevate laenu- ja krediiditoodete võrdlemiseks.

Krediidi kulukuse määr on aastane mõõtühik, mis on loodud selleks, et võrrelda sarnaseid finantstooteid, näiteks traditsioonilisi mitme-aastaseid laene ja krediitkaarte. See on kehtiv ja oluline mõõde mitmete nimetatud finantstoodete võrdlemiseks. Kuid tuleb arvestada, et antud määrust koostades ei kavandatud seda lühiajalisi tarbijalaene silmas pidades.

Näiteks, võttes kiirlaenu 1 päevaks 100 eurot ning makstes tagasi 101 eurot (st 1% 1 päeva eest) on krediidi kulukuse määr 3678,34%. Tundub üsna ulmeline!

Krediidi kulukuse määra võrrand mitte ainult mitmekordistab, vaid ka liidab alla kuuajase laenu intressid mitmekordselt ning saadud intressimäär tähendab hüpoteetilist laenukulu juhul kui me võtame aasta jooksul iga päev laenu 100 eurot ja tagastame järgmisel päeval.

Krediidi kulukuse määra arvutamise valemit kasutades on võimalik saada teisigi huvitavaid krediidi kulukuse määra protsente. Näiteks laenates 100 eurot 10 päevaks, laenutasuga 1 euro, tuleb krediidi kulukuse määraks 43,79%. Laenates 100 eurot 1 päevaks, laenutasuga 10 eurot, on tulemus 128330558031292000.00%.

Tüüpiline väärarusaam krediidi kulukuse määra kohta: mida kõrgem on krediidi kulukuse määr, seda kallim on laen, eks?

Antud väide on väär, sest lühiajaliste tarbijalaenude puhul on olukord tavaliselt vastupidine. Näiteks Credit24 laenude kulukus sõltub laenatud summast ning valitud tagasimakse perioodi pikkusest – mida lühem on tagasimakse aeg, seda vähem tuleb maksta intresse ja muid täiendavaid lisatasusid.

Krediidi kulukuse määr tegelikult küll suureneb, samas kui periood ja laenutasu vähenevad. Tuleb meeles pidada, et mida lühem on laenu periood, seda rohkem kordi tuleb korrutada ja liita intresse, et saada aastane määr.

Mõnenädalaste või- kuuliste laenude puhul ei ole kujutatud neid intresse sirgjooneliselt. Seetõttu on Credit24 detailses hinnakirjas välja toodud osamaksete suurused, mis sisaldavad juba kõiki intresse ja tegelikku laenutasusid, mis lisanduvad põhisummale kogu laenuperioodi vältel.

Seega saab juba iga klient ise otsustada, milline laenusumma ja tagasimakse periood on talle jõukohane.

Arusaam sellest, kui palju laen Sulle maksma läheb

Lühiajalise tarbijalaenu võtmist saab võrrelda takso teenuse kasutamisega – tegemist on kiire, mugavat ja arusaadava lahendusega.

Arvatavasti ei kasutataks seda ju iga päev, sest on ka odavamaid viise punktist A punkti B jõudmiseks. Kuid on hetki, kus just antud viis osutub kõige mõistlikumaks variandiks.

Isegi siis kui klient ei saa aru ega oska arvutada krediidi kulukuse määra, näeb ta detailses hinnakirjas alati ka tegelikku laenutasu, juba enne laenu taotlemist.

Seega, veel tähtsam kui krediidi kulukuse määra protsenti vaadata, on olulisem tutvuda iga finantsettevõtte laenude hinnakirjaga, kus igaüks saab vajadusel tutvuda ka krediidi kulukuse määraga ja hinnata, kas ja mida see protsent nende jaoks tähendab.