Elementaarne viisakus

Elementaarset viisakust puudutavaid probleeme esineb tõesti, sada küll mitte ainult noorte puhul. Meie kogemus ütleb, et sagedamini esinevad need madalama haridustasemega kandidaatide ja lihtsamate positsioonide puhul. Kahjuks tõenäoliselt ei saa suurem osa sellise suhtlusstiiliga inimestest ise aru, et just see võib olla põhjuseks, miks nad värbamisel valituks ei osutu, vaatamata ka näiteks pidevale kandideerimisele ja enda huvi ülesnäitamisele.

Teine teema on telefonis palgataseme uurimine ja seegi ei ole vaid noortega seotud. Eks selliseid juhuseid tuleb ette, et ühena esimeste küsimuste seas uuritakse palgataseme kohta. Kommentaariks tuleb küll jah öelda, et see võib kandidaadi väärtust tööandja silmis oluliselt kahandada. See on loomulik, et kandidaat selle vastu huvi tunneb, kuid esimese küsimusena seda küsides võib enda motiividest veidi vale mulje jätta.

Kohusetunde puudumine ning igav töö

Eks selline hedonsitlik elustiil on ajastu märk ja tõenäoliselt tulevikus ootavad noored üha enam, et töö oleks mõnus ja mugav teha, motiveeriks ja pakuks midagi veel peale võimaluse raha teenida. Samas tuleb siiski silmas pidada, et selliselt ei anna siiski kõiki noori sildistada, see ei ole üks kindlate tunnusjoontega grupp.

Tõttöelda see on keeruline olukord tööandjate jaoks, kellel tuleb leida viise, kuidas sellega toime tulla. See on suuresti ka juhtimisalane väljakutse - kuidas hoida ja motiveerida inimesi ning teatud mõttes kasvatada ka nende isiksust, et aidata kohati rutiinse tööga toime tulla.

Nõrk tervis

Tõenäoliselt on küsimus ikkagi rohkem tahtejõus ja motivatsioonis, mis hetkel noor otsustab, et asi käib üle jõu. 

Tõenäoliselt erinevad tänased noored küll eelnevatest põlvkondadest - kui vaadata kui kaua keskmiselt noored vanemate juures elavad ning võrrelda seda eelnevate põlvkondadega ning mõelda sellele, millised kulud seonduvad oma eluasemega, siis keskmiselt on noortel rohkem aega eneseotsinguteks ja vähem rahalisi kohustusi. 

Ajad on niisiis tõesti muutumas ning tööandjad peavad üha enam mõtlema sellele, kuidas töötaja motivatsiooni kõrgel hoida - kuidas teha töö huvitavamaks. Palk ei ole ja ei tohigi olla ainus põhjus, miks tööl käia.