Euroopa parlament otsib lahendust, kuidas piirata kilekottide, eelkõige õhukeste kilekottide tarbimist. Eesti valitsus leiab, et iga liikmesriik peaks ise saama otsustada, mismoodi kilekottide tarbimist vähendada. Lahendus peab olema selline, et pakendijäätmete üldkogus ei suureneks.

Euroopale esitatud seisukohtades valitsus ühtki meedet kilekottide kasutamise vähendamiseks välja ei paku. Keskkonnaministeerium on riigikogu majanduskomisjonile viidanud, et hea meede oleks kilekottidele miinimumhinna kehtestamine. See omaks efekti aga siis, kui sinna alla läheks ka õhukesed kilekotid.