Teravate suhete tõttu Venemaaga kutsus Oettinger Saksamaa valitsust üles uuesti arutama võimalusi kildagaasi ammutamiseks frakkimise ehk kivimite hüdraulilise purustamise tehnoloogia abil.

Esmaspäeval ütles Oettinger intervjuus ajalehele Rheinische Post, et see tee võib „aastakümneteks vähendada Saksamaa sõltuvust Venemaa gaasitarnetest.“. Ta tegi ettepaneku, et riik võiks algatada demoprojekti, mille käigus võetaks kasutusele ja testitaks frakkimise uue põlvkonna tehnoloogiat.
Oettinger rõhutas, et seda meetodit ei tohi eelarvamustele ohvriks tuua ja uus tehnoloogia peaks tõestama, et seda on võimalik kasutada, järgides sealjuures kõrgeimaid keskkonnakaitse norme.

Saksamaa keskkonnaminister Barbara Hendricks on varem öelnud, et on kindlalt frakkimise tehnoloogia kasutamise vastu riigi territooriumil. Tema sõnul andis paremkoalitsioon täiesti selgelt teada, et ei võta kasutusele tehnoloogiat, millega kaasneb mürkkemikaalide sattumine pinnasesse.

Mis on mis

Kildagaas on kiltkivi pooridesse kogunenud maagaas, mille ammutamiseks kasutatakse kivimite hüdraulilist purustamist ehk frakkimist. See tähendab, et maa sisse luuakse horisontaalsed puuraugud. Mitmekordselt manteldatud (terastorud, mis on torude vahelt betoneeritud) puurauku sisestatakse kapsel lõhkeainelaengutega, lõhkamise abil lõhutakse toru ja kivim toru lähedal, seejärel surutakse lõhedesse vesi koos liivaga. Gaas kas surub ise või surub gaas kompressori abil vee puuraugust välja. Seejärel ühendatakse puurauk gaasikogumisseadmega ja hakatakse tootma gaasi.