Oettinger esines selle avaldusega pärast kohtumist Poola peaministri Donald Tuskiga, kes propageerib ideed, mille järgi ostaks Euroopa Liit Venemaalt gaasi ühiselt, vahendab Reuters.

„Me soovime ühtset gaasi hinda Euroopa ühisturu jaoks,“ ütles Oettinger ühisel pressikonverentsil Tuskiga. „Divide et impera (jaga ja valitse) mäng ehk sellist tüüpi mäng, mida pakub Moskva, ei saa olla ega hakka olema Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas aktsepteeritud.“

Praegu ostavad Euroopa Liidu liikmesriigid Vene gaasi kahepoolsete kokkulepete alusel Moskvaga ja maksavad erinevat hinda. Ühine ostmine parandaks Euroopa positsioone läbirääkimistel ja alandaks hinda.

„Meil on gaasi hindades väga suured erinevused. Mida suurem osakaal on Vene gaasil ostetava gaasi hulgas ja mida suurem tarnemonopol Venemaal on, seda kõrgemad on hinnad,“ ütles Oettinger.

Oettingeri sõnul peaksid olema üleeuroopalised gaasijuhtmete- ja elektrivõrgud ning rohkem ühendusi riikide vahel. Samuti tuleks energiaimporti mitmekesistada.

„Infrastruktuuril, mis puudutab gaasi- ja energiatransiiti, peaks olema üleeuroopaline iseloom ning see peaks sisaldama ka Ukrainat, Gruusiat ja Lääne-Balkanit,“ ütles Oettinger. „Me tahame oma solidaarsust Ukrainaga tõestada.“