Fosforiidilademete ning nendega seotud muldmetallide näol vedeleb Eesti maapõues 800 miljardit eurot. Viru Keemia Grupi tehtud tasuvusuuring näitab, et isegi võrdlemisi tagasihoidliku mahuga fosforiidikaevandamise puhul saaks Eesti SKT ligi protsendise aastase kasvu. Ent ometi katab keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus sellistele argumentidele kõrvad ja keeldub lubamast isegi kaevandamise võimalikkuse uurimist. Kas tõesti on tänapäevast tehnoloogiat arvestades fosforiidi kaevandamine sama tuleohtlik teema kui 30 aastat tagasi, mil Žigulidega tööle saabunud kaevurid isesüttiva diktüoneemakilda lihtsalt hunnikusse ajasid?