Tema sõnul pole elektrivõrkude desünkroniseerimine Venemaa elektrisüsteemist energia vaid julgeoleku projekt. „Töökindlustuse ja varustuskindluse osas pole Venemaale etteheiteid, pigem on see julgeoleku küsimus,“ märkis Veskimägi Eleringi varustuskindluse konverentsil. Tema sõnul on Venemaa süsteemist lahi ühendamiseks ka plaan konkreetsete objektidega laual.

„Enne Ukraina sündmusi arutasime kas ja kuidas minna Vene ja Balti integratsiooniga edasi, täna pole see tehniline vaid poliitiline küsimus. Täna on see projekt selgelt külmutatud. Meie ei arvesta tarbimiskindlustamise süsteemi arengu ja planeerimise juures Venemaaga,“ rääkis ta.

Teisalt on ühendamine Mandri-Euroopaga tehniliselt ja juriidiliselt võimalik saavutada 2025. aastaks.Veskimäe sõnul pole sünkroniseerimine Euroopa elektrivõrkude ühendamisega seotud lisainvesteeringutega, vaid see on evolutsioon. „See on Balti ühine süsteem ning need investeeringud tuleb teha nii ehk nii,“ ütles ta.

Rääkides Eesti tarbijate elektrivarustuskindlustusest ütles Veskimägi, et tootmis- ja ülekandevõimsuste koosmõjus on see aastani 2030 tagatud. Kuid elektritarbimises näeb ta kasvu pidurdumist 1,2 protsendile aastas. Praegu on aastas keskmine tarbimise kasv 2,4 protsenti.

Samuti tuleb asuda uuendama Eesti sisevõrku, kuna paljud liinid on jõudmas eluea lõppu. Koos uuendamisega tuleb asuda võrku optimeerima lähtuvalt toimunud tarbimiskoormuste muutustest, kuna täna paljuski oleme fakti ees, et elektrivõrk on ühes kohas, tarbijad aga teises.

Elering tegeleb elektrivõrgu arengukavaga ning Tallinn on selles üks oluline punkt. „Meil on elektrisüsteemi piisavalt,aga probleem on selles, et süsteem on ühes kohas ja inimesed teises. Elektriliinid tuleks vanade kolhooside keskustest kokku rullida ja linna tuua.“

Teiseks oluliseks punktiks on Veskimäe sõnul Lääne-Eesti ja saared. „Oleme teinud täiendava uuringu Hiiumaa varustuskindlustuse tugevdamise osas ning oleme saarte varustuskindlust tugevdamas. Põhivõrk võiks Hiiumaale jõuda ja töötame, et saarte varustuskindlustust parandada,“ rääkis ta.