OÜ BCA Center ning Tallinna linnavalitsus sõlmisid viie kooli (Karjamaa Gümnaasium, Haabersti Vene Gümnaasium, Sikupilli Gümnaasium, Nõmme Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium) üürilepingud 2006. aastal tähtajaga 30 aastat.

Kui veel 2012. aastal ulatus koolide haldajate kasum 1,6 miljoni euroni, siis nüüd on see paisunud üle kahe miljoni euro, puhasrentaablusega 577% (eelmisel perioodil olil puhasrentaabluseks 416%).

Majandusaasta aruandes kiidetakse tulusat äri ka riskivabadusega, sest "ettevõttel olulised intressimääradega seotud riskid puuduvad, kuna võõrkapitalist põhilise osa moodustav laen Nordea Bank Finland plc Eesti filiaalilt on kaetud intressivahetuslepinguga (swap)".

"Ettevõtte põhitegevuse eripäradest tulenevalt üldine makromajanduslik areng majandustulemustele olulist mõju ei avaldanud. Samuti ei ole OÜ BCA Center majandustegevus hooajaline ega tsükliline," tõdeb juhatuse liige Tarmo Lehtmets aruandes.Tallinna linn sõlmis 16 Tallinna kooli ja kahe lasteaia renoveerimiseks ja pikaajaliseks haldamiseks  eraettevõtjatega lepingud, mille järgi maksab  ettevõtetele haldamise eest renti.