„Euroala rahandusministrid ja läbirääkimisi pidanud institutsioonid - Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank ja Rahvusvaheline Valuutafond - on Kreekale viimaste kuude jooksul pakkunud piisavalt võimalusi ja paindlikkust, kuid seda pole kasutatud. Kreeka teine programm lõppeb praeguste kokkulepete järgi 30. juuniga," ütles rahandusminister Sven Sester. Tema hinnangul oleks programmi näol turvavõrgu kadumine Kreekale kahjulik.                                                                       

Eesti on garanteerinud Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) võlakirju, kes on andnud laene Kreekale. EFSF on likviidne. Euroalal on kindlad reeglid ja viimastel aastatel tugevdatud turvavõrk finantsstabiilsuse tagamiseks, mh Euroopa Finantsstabiilsuse Mehhanism (ESM).

Rahandusministrid kinnitasid kohtumisel, et on teevad kõik vajaliku selleks, et tagada euroala ühtsus ja stabiilsus.